Persatuan Pengguna Pulau Pinang

Memberi suara kepada masyarakat...sejak 1970

Jangan Lulus Pelepasan Nyamuk Aedes Kejuruteraan Genetik (GE) ke Ladang

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) dan Sahabat Alam Malaysia (SAM) menggesa Ketua Pengarah Keselamatan Bio supaya menolak permohonan untuk melepaskan nyamuk aedes yang menjalani kejuruteraan genetik (GE) ke ladang tanaman dan semua ujikaji yang berkaitan dengannya. Ini kerana risiko terdedah kepada ujikaji yang boleh menjejaskan kesihatan awam dan alam sekitar.

Gula dan Diabetes

Sungguhpun punca sebenar diabetes masih belum difahami sepenuhnya, namun pengambilan gula berlebihan diketahui turut memainkan peranan secara tidak langsung. Pengambilan gula yang tinggi semata-mata mungkin tidak menyebabkan diabetes namun ia boleh menjadi penyumbang utama pertambahan berat badan dan obesiti – faktor-faktor yang jelas merangsang diabetes.

Bank Negara Malaysia Membuat Pusingan U Berhubung Skim Liabiliti Tanpa Kesalahan

Adakah pengguna terpaksa membayar lebih untuk insurans kenderaan mereka berbanding apa yang mereka bayar sekarang apabila nyahtarif insurans kenderaan bermula pada 1 Julai? Ini adalah apa yang Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) faham kerana Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dalam jawapannya kepada soalan “Apakah % peningkatan yang boleh saya jangka (penekanan CAP) bagi premium kenderaan saya”: “Ia akan berbeza antara satu syarikat insurans dengan syarikat insurans yang lain. Pengguna perlu meneliti insurans kenderaan yang memenuhi keperluan mereka.”

Laporan yang memetik Persatuan Aktuari Malaysia (ASM) juga bersetuju bahawa “apabila nyahtarif tarif dan perniagaan kenderaan, kadar premium dijangka meningkat bagi perniagaan kenderaan yang akan menghasilkan penambahbaikan nisbah kerugian kenderaan daripada mengalami kerugian semasa atau kedudukan pulang balik modal.”

Pelbagai Aduan

1. Koperasi Wawasan Pekerja-Pekerja Malaysia Berhad (KOWAJA)

RM7,980 Dipotong daripada Pinjaman

Pada Januari 2009, seorang ahli  pinjam RM80,000 tetapi hanya RM33,995 didepositkan ke dalam akaunnya. Bukan itu sahaja,  salinan perjanjian pinjaman tak diberi. Apabila  mahu pulang semula RM33,995 kerana jumlah itu tidak seperti yang dipohonnya, beliau diminta supaya membayar RM2,000 sebagai yuran. Anehnya penyata pendapatannya pada Februari 2009 menunjukkan RM897 telah dipotong daripada gajinya untuk bayaran pinjaman.

Insurans Tanpa Kesalahan

KEBAIKAN Skim Liabiliti Tanpa Kesalahan

• Orang ramai mendapat manfaat daripada kos pengurusan yang rendah.

• Perlindungan penuh bagi semua termasuk mangsa langgar lari.

• Pampasan segera kepada mangsa kemalangan.

• Rawatan perubatan segera kerana NFL menjamin bayaran hospital.

• Kes mahkamah berkurang, kecekapan mahkamah meningkat dan wang rakyat dapat dijimatkan.

• Tiada bayaran guaman.

• Polis boleh menumpukan perhatian kepada jenayah kerana tidak lagi dibebani dengan kes kemalangan.

Koperasi Bermasalah Lagi?

5.9 Juta Ahli dan RM38 Bilion Aset dalam Koperasi di Malaysia.

Koperasi  di negara ini wujud sejak1922.  Pada tahun 2006 kita mempunyai kira-kira 5,000 koperasi dengan seramai 5.9 juta ahli dan aset bernilai RM38.3 bilion. Aset ini sangat besar dan ramai yang terlibat yang kedua-duanya menimbulkan kebimbangan tentang pergerakan koperasi.

Kempen Hidup Secara Sederhana

Slaid

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt